احداث باغ ایرانی

_
باغ ایرانی یکی از مهم ترین دستاوردهای ارزشمند تمدن ایرانی است که همانند سایر باغ های کهن دنیا، از الگوی مشخصی پیروی می کند که «چهارباغ» نام دارد. مفهوم این کهن الگو به چهار عنصر اصلی و مفاهیم چهارگانه نسبت داده می شود: آب، باد، آتش، خاک ، چهار جهت اصلی: شمال، جنوب، شرق و غرب، چهار فصل و همینطور چهار اقلیم اصلی یعنی سرد، گرم، مرطوب و خشک. باغ ایرانی، با شکوه و زیبایی منحصر به فرد خود و وجود نهرهای آب روان و درختان سبز و بناهایی با معماری زیبا همواره مورد توجه جهانیان قرار دارد. اما احداث باغ ایرانی اصول و قواعدی دارد که هنگام طراحی بایستی آن ها را رعایت نمود. این ارکان شامل: سلسله مراتب، تقارن، مرکزیت و طبیعت گرایی می باشند. گروه طراحی فضای سبز آیسان خلیلی آذر شما را در شناسایی اصول طراحی و احداث باغ ایرانی همراهی می کند.

رکن اصلی باغ ایرانی

_

تقارن یکی از ارکان شاخص احداث باغ ایرانی است که در اغلبِ این باغ ها به خوبی رعایت شده است. تقارن در بـاغ های ایرانی غالبا در محورهای اصلی و مرکزیت باغ به کار می رود؛ به طوری که درختان و گل ها به صورت قرینه کاشته می شوند. این تقارن در باغ ها به صورت محوری، نقطه ای و دو محوری دیده می شود.

ویـژگی های باغ ایرانی
  • احداث باغ غالبا در زمین شیب دار
  • محصور بودن پیرامون باغ با دیوار
  • تقسیم سطح باغ غالبا به چهار بخش
  • استفاده از خطوط راست در طراحی باغ
  • استفاده بیشتر از گل سرخ
  • استفاده از سنگهای تراش دار
شـرایط پرداخت

پـــرداخت در 2 قسط دریافت میشود: قسط اول معادل 50 درصد از مبلغ کل در زمان شروع پروژه و قسط دوم در زمان اتمام پروژه از کارفرما دریافت میشود.

مشاوره

یک گفتگو دوستانه: مشاوره رایگان در زمینه احداث باغ و باغچه ایرانی توسط متخصصین گروه آیسان

طراحی قبل از اجرا

تقارن در احداث

نگهداری بعد از احداث

محدوده فعالیت استانی

_

فعالیت های گروه آیسان در زمینه هایی که نیاز به حضور است محدود به استانهای نام برده میباشد و تنها طراحی و مشاوره خدماتی است که در سراسر کشور توسط گروه فضای سبز آیسان ارائه میشود.

تــهران

البــرز

قــزوین

اصـفهـان

مــازندران

گــیلان

بـرخی پروژه ها

_
پروژه طراحی و اجرای فضای سبز سعیدآباد 3آلاچیق
پروژه-طراحی-و-اجرای-فضای-سبز-سعیدآباد2-
پروژه-طراحی-و-اجرای-فضای-سبز-سعیدآباد-1-باغچه
پروژه طراحی و اجرای فضای سبز زیبا دشت