پروژه طراحی و اجرای فضای سبز زیبادشت

_

تصاویر اتمام پروژهAFTER

پروژه طراحی و اجرای فضای سبز زیبادشت درخت

پروژه طراحی و اجرای فضای سبز زیبادشت باغ

_

تصاویر قبل پروژهBEFORE

پروژه طراحی و اجرای فضای سبز زیبادشت نمای درخت

پروژه طراحی و اجرای فضای سبز زیبادشت نمای آلاچیق

پروژه طراحی و اجرای فضای سبز زیبادشت نمای باغچه

پروژه طراحی و اجرای فضای سبز زیبادشت نمای باغ

پروژه زيبا دشت

مساحت حدودي : ٣٠٠٠متر مربع

نوع اجرا : مديريت پيمان

طراحي و طراحي كاشت و اجرا

مدت زمان اجرا : ١٨روز

زمان : آبان ١٣٩٩