به طراحی , اجرا و نگهداری فضای سبز گروه آیسان خوش آمدید

درباره ما

با گروه طراحی و اجرای فضای سبز آیسان آشنا شوید

گروه طراحی فضای سبز آیسان خلیلی آذر که در زمینه خدمات طراحی ، مشاوره ، اجرا و نگهداری فضای سبز و خدمات کشاورزی فعالیت میکند جهت ارتقای سطح خدمات، تعهدات و فعالیت ها از جمله بهبود عملکرد زیست محیطی خود را متعهد و ملزم به اجرای اصولی کرده که منجربه توسعه فرهنگ زیست محیطی و بسط ارزشهای سازمانی این گروه میشود.

این گروه با بهره گیری از سیستم مدیریت محیط زیستی بر مبنای استاندارد ISO14001:2015 را مد نظر قرار داده و در همین راستا خود را متعهد به برآورده نمودن تعهدات سیستمی از جمله رعایت قوانین محیط زیستی و نیز راهکارها و تعهدات پیشگیرانه محیط زیستی و استفاده از محصولات دوستدار محیط زیست مینماید.

از جمله پیشگیری از مصرف بی رویه سموم کشاورزی ، پیشگیری از تولید ضایعات و پسماند های کشاورزی، پیشگیری از مصرف بی رویه آب .ما اعتقاد راسخ داریم به منظور دستیابی به تعهدات بالا این گروه سیستم مدیریت محیط زیستی را در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخش این سیستم متعهد میداند.

اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران انتظار دارم در ضمن درک صحیح آن در جهت بر آورده ساختن و حفظ خواسته های استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست تلاش نموده و در جایگاه سازمانی خویش و جهت بهبود مستمر آن کوشش نمایند.

خط مشی گروه آیسان خلیلی آذر در کل سازمان ابلاغ و نهادینه و جهت حصول اطمینان از تداوم سازگاری و متناسب با شرایط روز مورد بازنگری قرار میگیرد.

محدوده فعالیت استانی

فعالیت های گروه آیسان در زمینه هایی که نیاز به حضور است محدود به استانهای نام برده میباشد و تنها طراحی و مشاوره خدماتی است که در سراسر کشور توسط گروه فضای سبز آیسان ارائه میشود.

فعالیت در استانهای: تهران, البرز, اصفهان, مازندران , قزوین , شیراز , کرمان و سایر مناطق شمالی کشور

تعهد متخصصین بخش اجرا و نگهداری

استفاده از باغبان های ماهر

ارائه لیست خرید و هزینه نهایی

ضمانت خدمات با کیفیت

استفاده از کارشناسان مجرب

استفاده از متد روز جهانی

توانمندی تیم طراحی , اجرا و نگهداری فضای سبز گروه آیسان

خلاقیت و دانش طراحان و مهندسان بخش طراحی , تعهد و دقت نظر متخصصین بخش اجرا و نگهداری , تقلیل هزینه های ساخت و اجرای پروژه ها , بهروی مناسب از زمان ، ابزار و دانش طراحی , خلاقیت و دانش طراحان و مهندسین در بخش طراحی